EU projects

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Zakup Hydropontonu

Numer umowy: UDA_RPZP.01.01.02-32-052/10-00

Zakup Palownicy

Numer umowy: UDA_RPZP.01.01.02-32-033/09-00

Zakup Wibromłota

Numer umowy: WND_RPZP.01.01.03-32-027/09

Kolejny box

krótki opis projektu 123

Kolejny box

krótki opis projektu 123