Przebudowa Ujścia Wisły

Przebudowa Ujścia Wisly.


Na calość robot składa się budowa kierownicy wschodniej o długości 650 m i zachodniej o długości 550 m. Obie kierownice zakończone są głowicami żelbetowymi na grodzach stalowych. Na głowicach usytuowane są maszty świateł nawigacyjnych. Kierownice montowane są z prefabrykatów żelbetowych o wadze jednostkowej od 11 do 44 ton. Ogółem należy zmontować 866 szt. prefabrykatów. Wykonanie nowej zabudowy wymaga wykonania szeregu bardzo poważnych robot towarzyszących.
Zaawansowanie prac na dzień 31 października 2014 roku na poziomie 72%