Roboty profilacyjne na Kanale Piastowskim

ZRHiP UW Service Sp. z o.o. w dniu 4.11.2013 r. zaczęła roboty profilacyjne na Kanale Piastowskim zlecone przez PRCiP Gdańsk Sp. z o.o. . Prace prowadzone są koparkami długoramiennymi (long reach) które profilują cienkowarstwowo kanał.