Rozpoczęcie II etapu przebudowy Nabrzeża Szwedzkiego w Gdyni

Rozpoczęto prace przy przebudowie Nabrzeża Szwedzkiego w Gdyni – etap II. Roboty będą obejmowały przebudowę nabrzeża na odcinku ponad 150m w tym m.in. wykonanie stalowych pali przemieszczeniowych typu TUBEX długości od 16,5m do 18m i nachyleniach do 1:1,8 w ilości 304 szt. Oraz pogrążenie stalowej ścianki szczelnej kombinowanej z kształtowników HZ-880M i grodzic o długości 25m. Planowane zakończenie prac – lipiec 2015r.