Rozpoznanie archeologiczne wraków na Zalewie Szczecińskim

W dniach 27 – 28 sierpnia 2013r. , na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o. o. , przeprowadził rozpoznanie dwóch stanowisk wrakowych, zlokalizowanych na wodach Zalewu Szczecińskiego. Na stanowiska wrakowe natrafiono w trakcie rutynowych badań dna akwenu prowadzonych przez Wydział Pomiarów Morskich UMS. Celem tegorocznych badań była przede wszystkim weryfikacja przypuszczeń, co do wartości zabytkowej wykrytych na dnie obiektów. Podczas prac wykorzystywano pojazd podwodny, typu ROV, wyposażony w kamerę oraz sonar skanujący wysokiej częstotliwości. Dzięki temu udało się stworzyć szczegółowy obraz dna w miejscu zalegania obu wraków, co odegrało istotna rolę w ich identyfikacji oraz inwentaryzacji.