Zabezpieczenie umocnienia dna wzdłuż Nabrzeża Helskie I

W dniu 29.04.2016 pomiędzy Zakładem Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o. a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisana została umowa na wykonanie robót zasypowych i umocnieniowych związanych z zabezpieczeniem dna wzdłuż Nabrzeża Helskie I na odcinku pomiędzy polerami 10-15.

Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje między innymi:
1) roboty regulacyjne polegające na zasypaniu największego przegłębienia do rzędnej - 15,5 m i ułożeniu proj. umocnienia bezpośrednio na wykonanym zasypie oraz na istniejącym dnie; 
2) umocnienie dna:
a) przewiduje się ułożenie umocnienia materacy o wymiarach 200x150x45cm;
b) całkowita długość umocnienia dna wynosi 102 m;
c) umocnienie z worków geotekstylnych w pasie szerokości 18.75m;
d) całkowita powierzchnia umocnienia dna wynosi 1904 m2.