Zakończenie budowy - Nabrzeże do załadunku konstrukcji morskich na wyspie Ostrów Brdowski

 

W dniu 31.03.2016r. Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o. zakończył prace związane kompleksowym wykonaniem robót nabrzeża do załadunku konstrukcji morskich dla przedsięwzięcia „Utworzenie zakładu produkcyjnego stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych” na wyspie Ostrów Brdowski w Szczecinie”. Roboty budowlane prowadzone od 15.07.2015r. wykonywane były na zlecenie firmy Bilfinger Infrastructure S.A.

W ramach powyższego zadania wykonano między innymi następujące prace:

  • wykonanie zachodniej belki żelbetowej pirsu długości ca. 150 m, usytuowanej na uprzednio pogrążonych stalowych palach rurowych na wodzie (kubatura prac żelbetowych 862,6 m3)
  • pogłębienie akwenu pomiędzy belkami pirsu do głębokości 6,5 m wraz z transportem urobku barkami górnopokładowymi i rozładunkiem na polu odkładu (kubatura prac czerpalnych 27 450,00 m3
  • wykonanie sondaży roboczych i autoryzowanych sondaży powykonawczych
  • przeprowadzenie badania dna pod kątem występowania przeszkód nawigacyjnych wraz z wystawieniem atestów czystości dna
  • prefabrykacja i dostawa stalowych pali rurowych Φ508 mm w ilości ca. 680mb
  • usunięcie z rejonu prowadzonych robót pali drewnianych długości ca. 14 m i średnicy 30÷40 cm
  • montaż kleszczy stalowych na ściance szczelnej

Referencje - Nabrzeże do Załadunku Konstrukcji Morskich na wyspie Ostrów Brdowski.pdf