Prospekcja obiektów zabytkowych zalegających pod wodą

     Firma UW Service w trakcie swojej działalności zgromadziła spore doświadczenie w kompleksowy, rozwiązywaniu problemów spoczywających na dnie różnowodnych akwenów obiektów mających lub mogących mieć charakter zabytków. Prace także prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych (pojazdy typu ROV, badania sonarem dookolnym, nurkowa weryfikacja z poborem próbek, badania magnetometryczne itp.), korzystając z doświadczenia i umiejętności grupy związanych z naszą firmą archeologów podwodnych. Jako nieliczni poszczycić się możemy badaniami szeregu obiektów zabytkowych a także wydobyciu i zabezpieczeniu obiektów a nawet całego zabytkowego obiektu (barka z 1902 roku z drewnianym dnem) zlokalizowanych podczas takich badań.