Roboty czerpalne, podczyszczeniowe i regulacyjne

Dla potrzeb prowadzenia robót czerpalnych i regulacyjnych firma posiada i wykorzystuje:

  • pogłębiarki ssąco-refulujące wraz z rurociągami pływającymi i lądowymi (posiadamy pięć pogłębiarek o różnej konstrukcji, różnych parametrach eksploatacyjnych i różnej wydajności urobku – od 30 m3 do 150 m3 na godzinę ),
  • koparki linowe chwytakowe na pontonach wykorzystywane także do rozbiórek pod wodą starych konstrukcji narzutowych jak również do „punktowych” głębokich wykopów technicznych (posiadamy dwa zestawy tego typu z pełnym  unarzędziowieniem), 
  • koparki hydrauliczne na pontonach pływających z ramionami typu LR, wyposażone w system pomiarowym 3D współpracujący ze stacją referencyjną i własną jednostką sondażową co pozwala prowadzić pracę z bardzo precyzyjnym profilowaniem pod wodą lub dokładnym przygotowaniem dna a następnie precyzyjnym wykonaniem warstwowych narzutów (posiadamy cztery zestawy tego typu zestawy w tym dwie koparki posiadają wymienne zestawy ramion)
  • barki transportowe górno-pokładowe o pojemności urobku 200-250 m3 i nośności 400 Mg, służące do przewozu urobku w miejsce odkładu (posiadamy cztery takie barki)
  • kotwiarki do obsługi prac czerpalnych (są to jednostki pływające wyposażone we własny napęd z zamontowanym urządzeniem dźwigowym do rozstawiania i przemieszczania kotwic) jak również wykorzystywane przy innych pracach na wodzie (posiadamy 2 kotwiarki, w tym jedną segmentową dającą się transportować lądem)
  • jednostki holownicze (pchacze, holowniki, łodzie robocze) do przemieszczania sprzętu na wodzie i zabezpieczenia robót (posiadamy siedem takich jednostek – dwa holowniki, trzy pchacze, dwie łodzie robocze)

Dla potrzeb wykonania prac czerpalnych często firma zmuszona jest przygotować i obsłużyć sprzętem tzw. pole refulacyjne na które wylewany jest wraz z wodą (transport hydrauliczny) urobek. Zakres takich robót najczęściej sprowadza się do wykonania obwałowań, urządzeń odwadniających, a czasem stanowisk przeładowczych. Prace tego typu obsługujemy własnym sprzętem takim jak: koparki, spycharki, ładowarki, walce zagęszczające itp. Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe wykonanie prac o których mowa wyżej, od pobrania próbek urobku, badania stopnia jego zanieczyszczeń do wydobycia i odłożenia w zalegalizowany sposób.