Roboty podwodne

Roboty podwodne firma prowadzi korzystając z wielozałogowej, pływającej bazy nurków UWS-N-21 oraz mobilnych zespołów (ekip) nurkowych działających ze specjalnie przystosowanych pojazdów lub ustawionych na sprzęcie pływającym kontenerów. Prace prowadzone są z wykorzystaniem hełmów typu AH-3/5 lub Super-Light oraz pępowinowym zasilaniem i asekuracją nurka. Pracujący w firmie i z firmą nurkowie mają najczęściej kilkunastoletnią praktykę w pracy pod wodą. Ekipami kierują posiadający stosowne uprawnienia kierownicy robót. Wszystkie prace prowadzone są w oparciu o zezwolenia właściwych lokalnie Urzędów Morskich. Zakres rzeczowy prowadzonych prac jest bardzo szeroki, od badań i inwentaryzacji po cięcie i spawanie pod wodą. Najczęściej ekipy naszych nurków uczestniczą w realizacji fragmentów większych zadań realizowanych przez firmy.