Umocnienia dna

Firma UW Service Sp. z o.o. w dużym zakresie realizuje roboty związane z wykorzystywaniem różnego rodzaju umocnień dna i skarp podwodnych. Umocnienia te realizujemy w technologii:

-        materacy faszynowych i narzutu kamiennego

-        narzutu kamiennego na warstwach separacyjnych geotkanin

-        koszy i materacy siatkowo – kamiennych (gabionów) na geotekstyliach

-        koszy i walców kamienno siatkowych  w  palisadach drewnianych

-        narzutu kamiennego klamrowego

-        elastycznego materaca betonowego na warstwie separacyjnej.

Zależnie od zakresu robót i rodzaju umacnianego obszaru, budujemy umocnienia także warstwowo w układzie diagonalnym lub warstwowo z zastosowaniem zmienności materiałowej.

Dysponujemy własnym kompletnym sprzętem niezbędnym do tego typu robót. Począwszy od podczyszczenia, akwenu poprzez wyrównanie dna, profilowanie skarp, instalacje warstw separacyjnych, aż do wbudowania pod wodą elementów umacniających dno, realizujemy całość prac własnymi siłami środkami. Niekiedy zachodzi konieczność wykonania podwodnych progów, o które opiera się skraj umocnienia lub koniecznym staje się zabezpieczenie umocnienia przed oddziaływaniem strumieni zaśrubowych jednostek pływających. Także wtedy realizujemy te elementy robót (np. krótkie ścianki szczelne pogrążone do poziomu dna lub uszczelniająco-dociążające dolewki betonowe na przyściankowej krawędzi umocnienia) siłami własnymi, często w oparciu o opracowaną przez naszych inżynierów i uzgodnioną z zamawiających koncepcję pracy. Posiadamy także spore doświadczenie w realizacji umocnień brzegowych rzek, jezior i cieków wodnych.