Oferta

Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji robót budowlanych polegających na:

  1. Generalnym wykonawstwie budowli hydrotechnicznych i ich elementów
  2. Budowie nabrzeży portowych, miejskich, marin żeglarskich
  3. Specjalistycznych pracach podwodnych
  4. Wykonywaniu pali fundamentowych: prefabrykowane, przemieszczeniowe, CFA, TUBEX
  5. Wbijaniu, pogrążaniu stalowych ścianek szczelnych
  6. Zagospodarowanie terenu
  7. Robotach ziemnych (wykopy, nasypy, niwelacje terenu)
  8. Robotach pogłębiarskich (prace czerpalne z wykorzystaniem pogłębiarek ssąco-regulujących)
  9. Wykonawstwie obiektów przemysłowych (zbiorniki żelbetonowe, silosy, hale magazynowe)