Budowa mostu drogowego Wolin-Karsibór

 

W ramach zadania polegającego na "Budowie nowego mostu drogowego łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z dojazdami, budowie odcinków ulicy dojazdowej z włączeniem do istniejącego układu drogowego oraz rozbiórce istniejącego Mostu Piastowskiego" w okresie od 15.12.2010 r. do 07.06.2013 r. firma UW Service wykonała niżej wymienione prace:

  • Prace projektowe - projekty wykonawcze
  • Roboty mostowe 
  • Roboty drogowe
  • Roboty sanitarne
  • Roboty elektryczne i teletechniczne
  • Roboty rozbiórkowe
Referencje - Most Wolin-Karsibór.pdf