Budowa nabrzeża w rejonie Kanału Przemysłowego w Szczecinie