Prace czerpalne w Mrzeżynie

W okresie od 20.10.2014 do 09.03.2015 Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o. wykonywał prace czerpalne w Mrzeżynie .

Prace obejmowały wyczerpanie, transport, odłożenie i wyrównanie na plaży 3004 m3 urobku z dna torów: podejściowego z morza oraz w porcie Mrzeżyno. Głębokość czerpania wynosiła do 3,5 m.