Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu

 

W ramach zadania "Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu" firma UW Service w okresie od marca 2010 r do lipca 2012 r zrealizowała wymienione prace:

  • zabezpieczenie zachodniej skarpy falochronu z uwzględnieniem pogłębienia dna u podstawy skarpy do rzędnej -15,10 m (p.p.m.). Podwodnym zabezpieczeniem skarpy jest warstwa geowłókniny przykrytej dwiema warstwami materacy gabionowych o łącznej grubości ok. 60 cm.
  • powyżej granicy umocnienia gabionami, wykonano nasyp kamienny luzem, o granulacji zależnej od odcinka
Referencje - Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu.pdf