Przebudowa Nabrzeża Chemików w Świnoujściu

 

Obecnie firma UW Service prowadzi prace związane z realizacja zamówienia pn."Przebudowa Nabrzeża Chemików w porcie w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj".

W ramach przebudowy wykonywane są następujące prace:
• rozbiórka istniejącej płyty nawierzchni na całej długości nabrzeża Chemików i wykonanie nowej
• wymiana zasypu i odtworzenie filtra odwadniającego nieckę płyty nabrzeża
• wzmocnienie pali środkowych w sekcji 10
• poszerzenie oczepów od strony odwodnej i lądowej
• przebudowa odbojów szyn poddźwigowych w celu umożliwienia przejazdu żurawia samojezdnego z nabrzeża Chemików na nabrzeże Hutników
• regulacja i remont kanałów instalacyjnych
• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na całym nabrzeżu
• przebudowa sieci wody pitnej dostarczanej na statki
• sieć teletechniczna wraz z dwoma studniami rewizyjnymi
• przystosowanie istniejącego wyposażenia nabrzeża do pracy żurawia samojezdnego.