Przebudowa Nabrzeża Oliwskiego

W okresie od 11.08.2014 do 31.12.2015 ZRHiP UW Service Sp. z o.o. wykonywał dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa Nabrzeża Oliwskiego na odcinku 100 mb etap I faza I".

W ramach powyższego zadania wykonano między innymi następujące prace:

  1. Wykonanie rozbiórek istniejącego nabrzeża (rozbiórka nadwodnych murów z kamienia i rozbiórka murów podwodnych, wyrywanie drewnianych pali i ścianek szczelnych, rozbiórka podwodnych konstrukcji drewnianych)
  2. Przygotowanie terenu w zakresie koniecznym do wykonania prac od strony lądu.
  3. Pogrążanie stalowej ścianki szczelnej.
  4. Zakotwienie ścianki kotwami gruntowymi.
  5. Wykonanie żelbetowego oczepu.
  6. Montaż elementów wyposażenia nabrzeża.
  7. Wykonanie nawierzchni tymczasowej.
  8. Wykonanie robót podczyszczeniowych.
  9. Wykonanie zabezpieczenia zakończenia przebudowywanego odcinka nabrzeża poprzez ukształtowanie skarpy i zabezpieczenie jej umocnieniem brzegowym w postaci materacy gabionowych.
  10. Wykonanie umocnienia dna w rejonie skarpy podwodnej na odcinku przejściowym pomiędzy przebudowanym nabrzeżem a sąsiadującym z nim , istniejącym nabrzeżem o konstrukcji płytowej.
Referencje - Nabrzeże Oliwskie.pdf