Przebudowa nabrzeża Szwedzkiego w porcie Gdynia

G0025089.JPG

W okresie 06.06.2013 - 11.09.2015 wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia".

W ramach powyższego zadania wykonano między innymi:

  • nabrzeża ze ścianki szczelnej zakończonej oczepem posadowionym na palach o długości 392,4 m
  • roboty czerpalne do głębokości 13,5 m - 42 710,00 m3
  • umocnienie skarp podwodnych - 7 915,4 m2
  • drogi manewrowe betonowe i parkingi z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok 12 082,00 m2
  • torowiska
  • sieć kanalizacyjna, wodociągowa, elektroenergetyczna i teletechniczna
Referencje - Nabrzeże Szwedzkie.pdf