Remont nabrzeża SNOP

W ramach zadania "Remont nabrzeża SNOP w zakresie obejmującym usunięcie uszkodzeń spowodowanych uderzeniem statku m/v BLUE CARMEL" firma UW Service wykonała w okresie 25.07.2012 do 12.10.2012 niżej wymienione prace:

  • Rozbiórka sekcji (12 m) nabrzeża - żelbetowy oczep oraz płyta odciążająca
  • Wyrwanie uszkodzonych brusów nabrzeża i wibrowanie nowych (9 szt)
  • Wykonanie nowej sekcji (12 m) nabrzeża - żelbetowy oczep oraz płyta odciążająca
Referencje - Remont nabrzeża SNOP.pdf