Umocnienie dna przy Pirsie Węglowym w Gdańsku

 

Obecnie firma UW Service realizuje zadanie pn. "Wykonanie umocnienia dna przy Pirsie Węglowym w Porcie Północnym w Gdańsku".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trwałego umocnienia dna na akwenie o łącznej powierzchni 23.800 m2 przy Pirsie Węglowym w Porcie Północnym. 

Zakres robót obejmuje:
 Roboty czerpalne dna i uformowanie spadków.
 Roboty zasypowe wraz z wyrównaniem dna i uformowaniem spadków.
 Oznakowanie nawigacyjne na czas wykonywania prac.
 Wykonanie umocnienia dna: ułożenie geowłókniny, wykonanie narzutu z kamienia wraz z wyrównaniem i jego sklamrowanie zaprawą, wykonanie wzmocnienia krawędzi umocnienia.
 Wykonanie atestów czystości dna i hydrograficznych sondaży.