Sprzęt

Istnieje na rynku budowlanym od 1988r. Jest firmą o silnym potencjale ludzkim i sprzętowym. Głównym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie robót budowlanych polegających na realizacji obiektów hydrotechnicznych, umocnień rzek, obiektów przemysłowych, robotach czerpalnych oraz specjalistycznych pracach podwodnych.

Maszyny budowlane

Jednostki pływające

Inne