Pontony robocze i transportowe

Ponton pod koparkę UWS-100/1
Ponton pod koparkę UWS-200
Ponton transportowy UWS-500
Ponton roboczy UWS-PR-1