Remont umocnienia dna w Terminalu Promowym w Świnoujściu

W dniu 24.03.2016r. pomiędzy Zakładem Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o. a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisana została umowa na realizację zadania pn. "Remont umocnienia dna i naprawa nieszczelności ścianki szczelnej w południowym rejonie stanowiska promowego nr 2 w Terminalu Promowym w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj". 

Obecnie zakończone zostały prace projektowe i rozpoczęły się roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących robót:

- wykonanie dokumentacji projektowej
- wykonanie inspekcji dna
- naprawa i umocnienie dna (planowana powierzchnia umocnienia około 550 m2)
- zidentyfikowanie i naprawa nieszczelności ścianki szczelnej.