Roboty fundamentowe i palowe

          Realizację robót fundamentowych i polowych prowadzimy korzystając ze sprzętu firmy Junttan z Finlandii. Dysponujemy palownicami typy PV 216, PM 25 oraz PM 28. Posiadamy także lekki kafar Zremb KPG 34 jak również urządzenie do wbijania pali z tzw. zawieszonej prowadnicy z wykorzystaniem spalinowego młota Hera 250. Część z naszych palownic wyposażona jest dodatkowo w wiertnice o momencie od 40 kNm do 400 kNm. Pozwala nam to realizować fundamenty różnego typu oparte na palach :

  • stalowych wkręcanych z iniekcją  pobocznicy i stopy
  • stalowych rurowych i skrzynkowych
  • prefabrykowanych żelbetowych
  • CFA
  • przemieszczeniowych
  • wibro

Posadowiamy również na kolumnach żwirowych formowanych w gruncie metodą dynamicznego zagęszczania. Przy pracach fundamentowych wykorzystujemy także posiadane przez firmę głowice wibracyjne i wibromłoty. Prace związane z wykonywaniem fundamentów różnego typu staramy się prowadzić z wykorzystaniem posiadanego sprzętu dźwigowego i sprzętu do robót ziemnych. Żelbetowe elementy fundamentów, zależnie od ich kubatury i natężenia prac realizujemy własną ekipą lub wspomagamy się podwykonawcami. Prace palowe oferowane przez firmę UW-Service realizowane być mogą z lądu ale także z wody. Wszystkie nasze palownice są skonfigurowane z właściwymi pontonami i mogą realizować także robot palowe na wodzie. Dotyczyć to będzie wszystkich rodzajów pali wbijanych jak również pali wierconych (wkręconych) typu Tubex.