Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego w Kanale Przemysłowym