Roboty podczyszczeniowe toru wodnego podejściowego do Przystani Rybackiej