Wykonanie nasypu przeciążeniowego, umocnienie linii brzegowej - Wyspa Grodzka w Szczecinie