Przebudowa Nabrzeża w porcie Trzebież

W dniu 01.02.2016 pomiędzy Zakładem Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o. a Skarbem Państwa - Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla Zadania Inwestycyjnego pn. "Przebudowa nabrzeża w porcie Trzebież".

W ramach umowy zostanie zaprojektowane oraz przebudowane nabrzeże o długości 46 m.

Przy przebudowie nabrzeża przewiduje się do wykonania następujące elementy robót:
1. Roboty rozbiórkowe,
2. Wyrywanie pali drewnianych,
3. Wbijanie ścianki szczelnej,
4. Wykonanie mikropali,
5. Montaż kleszcza,
6. Roboty zasypowe,
7. Roboty czerpalne,
8. Roboty antykorozyjne,
9. Przyłącza energetyczne i wod-kan.,
10. Chodniki i zieleń,
11. Wyposażenie nabrzeża.